ORTI FAMIGLIARI-FAMILY GARDENS 2017

20 Mar 2017

Fondazione Intesa Sanpaolo from Italy supported the project "Development of family gardens in the Municipality of Zavidovići in Bosnia and Herzegovina". The project will be implemented between March and September 2017 with the intention of contributing to decentralized cooperation, the relationship between territories and social inclusion.

The Family Garden project is aimed at women who are already engaged in agriculture for their own needs and small-scale sales. The aim is to improve quality and productivity through learned agricultural techniques in collective workshops and field visits. This positive experience also has a major impact on the forms of socialization and cooperation of women who joined the project, who will be able to continue to use the learned knowledge independently.

Planned activities:

 1. Support to women who are engaged in family gardens in the local communities of Mahoj, Ribnica and Dolina
 • Collective meetings for lectures of agronomists in selected local communities
 • Technical visits to family gardens
 • Contribution for the procurement of various gardening materials for women who participated in the education
 1. Support in green houses production for users of LDA projects
 • Maintenance of greenhouses and procurement of materials for the production of seedlings
 • Production and sale of seedlings
 1. Support creation of Slow Food Convivium

The direct beneficiaries of the project will be 60 women from the area of selected local communities and the activities will be realized in cooperation with local associations and informal groups of women, especially the Association "Sigurno mjesto" Zavidovići, which will be followed by volunteers at every stage of the project.

 

ORTI FAMIGLIARI - PORODIČNE BAŠTE 2017

Fondazione Intesa Sanpaolo iz Italije podržala projekat „Razvoj porodičnih bašti na Općini Zavidovići u Bosni i Hercegovini“. Projekat će se realizovati u između marta i septembra 2017. godine s namjerom da doprinose decentralizovanoj saradnji, odnosu između teritorija i socijalnog uključivanja.

Projekat "Porodične bašte" usmjeren je na žene koje se već bave poljoprivredom za vlastite potrebe i sitnu prodaju. Cilj je poboljšanje kvaliteta i produktivnosti putem naučenih poljoprivrednih tehnika na kolektivnim radionicama i terenskim posjetama. Ovo pozitivno iskustvo takođe ima veliki uticaj na oblike socijalizacije i saradnje žena koje su se pridružile projektu, a koje će moći da samostalno nastave da koriste naučeno znanje.

Planirane aktivnosti:

 1. Podrška ženama koje se bave porodičnim baštama u Mjesnim zajednicama Mahoje, Ribnica i Dolina
 • Kolektivni sastanci za predavanja agronoma u odabranim mjesnim zajednicama
 • Tehničke posjete porodičnim baštama
 • Doprinos za nabavku različitog materijala za obradu bašti za žene koje su učestvale na edukacijama
 1.  Podrška u plasteničkoj proizvodnji za ranije korisnike projekata ALD-a
 • Održavanje plastenika i nabavka materijala za proizvodnju rasadnog materijala
 • Proizvodnja i prodaja rasadnog materijala
 1. Podrška kreiranju Slow Food Convivium

Direktni korisnici projekta će biti 60 žena sa područja odabranih mjesnih zajednica a aktivnosti će se realizovati u saradnji sa lokalnim udruženjima i neformalnim grupama žena, a naročito Udruženjem “Sigurno mjesto” Zavidovići čiji će nas volonteri pratiti u svakoj fazi projekta.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info