SEMINAR "TOOLS FOR THE ANALYSIS OF COVERAGE AND USE OF LAND"

29 Nov 2019

Seminar on "The use of Corine Land Cover and tools for analyzing the coverage and use of land" was held in Zavidovici on 28 November 2019. CORINE means coordination of information on the state of the environment and soil coverage and includes actions designed monitoring forests, world service on the ground, mapper, a European platform on the environment as well as mapping in an emergency.

The lecturer was Marta Crivallaro and the participants were interested organizations from Zavidovići, Mostar and Prijedor. The seminar was attended by representatives of the Cantonal forest company ŠPD, Department of geodetic and property services of Zavidovići Municipality, Faculty of Agriculture from Džemal Bjedić University in Mostar and representatives from Prijedor from the Faculty of Mining, University of Banja Luka.

All participants had the opportunity to gain knowledge on how to use this free tool to analyze the situation and priorities, coverage of the territories by roads, forests and soil, as well as their impact on tourism.

The seminar was organized within the project ”Capacity building, support to the local Institutions and contribution to the economic development of the renewable energy, environment sustainability, forest management, promotion of micro and small enterprises in three BiH municipalities“ supported by the programme of cooperation and development „Trentino-Balkans 2018-2020“

SEMINAR  „ALATI ZA ANALIZU POKRIVENOSTI I UPOTREBE ZEMLJIŠTA“

Seminar na temu „Upotreba Corine Land Cover i alati za analizu pokrivenosti i upotrebe zemljišta“ održan je u Zavidovićima 28. Novembra 2019. godine. CORINE znači koordinacija informacija o stanju okruženja i pokrivenosti tla i uključuje akcije dizajniranog praćenja stanja šuma, svjetski servis o tlu, maper, evropsku platformu o okruženju kao i mapiranje u slučaju nužde.

Predavač je bila Marta Crivallaro a učesnici zainteresirane organizacije iz Zavidovića, Mostara i Prijedora. Na semianru su bili prisutni predstavnici JP ŠPD Zavidovići, Službe za geodetske i imovinsko-pravne poslove općine Zavidovići, Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedć“ u Mostaru te predstavnici iz Prijedora sa Rudarskog fakulteta univerziteta u Banja Luci.

Svi učesnici su imali priliku steknu znanje o načinu korištenja ovog besplatnog alata za analizu stanja i prioriteta, pokrivenosti putevima, šumama i tlom kao i njihovom utjecaju na turizam. 

Ovaj seminar je bio aktivnost u okviru projekta „Izgradnja kapaciteta, podrška lokalnim institucijama i doprinos ekonomskom razvoju obnovljivih izvora energije, održivosti životne sredine, gazdovanja šumama, promocija malih i srednjih preduzeća u tri opštine u Bosni i Hercegovini.“

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info