Print this page

SCHOOL OF FRIENDSHIP

10 Jun 2019

The Italian organization Croce Verde, in a delegation of about 50 volunteers, visited a elementary school in village Poljice near Zavidovici on June 10, 2019.

This school was built thanks to the help of Italian organizations that gathered around the Tuttinsieme Solidarity Committee led by Croce Verde Meldola-Predappio and other organizations from Forli, Imola, Brescia. School construction arrangements began in 2001 and students began to use it in April 2004.

From the time of construction this school is regularly visited and helped by friends from Italy. On this occasion, the school donated consumables, balls and some equipment.

ŠKOLA PRIJATELJSTVA

Italijanska organizacija Croce Verde, u delegaciji od oko 50 volontera, posjetila je područnu osnovnu školu u naselju Poljice kod Zavidovića 10. Juna 2019. godine.

 Ova područna škola je izgrađena zahvaljujući pomoć talijanskih organizacija koje su se okupile oko komiteta solidarnosti „Tuttinsieme“ predvođeni organizacijom Croce Verde Meldola-Predappio te drugim organizacijama iz mjesta Forli, Imola, Brescia. Dogovori oko izgradnje škole počeli su 2001. a učenici su je počeli korisiti u aprilu 2004. godine.

Još od vremena izgradnje ovu školu redovno posjećuju i pomažu prijatelji iz Italije. Ova prilikom školi su donirani potrošni materijali, lopte, infomratička oprema.