Print this page

Javni poziv za dostavljanje prijedloga za vizuelno rješenje za logo projekta/mreže mladih: Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana

13 Jan 2015

U okviru projekta  Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana - Balkanre gional platform for youth participation and dialogue, koji finansira  Evropska unija,  kroz program Civil Society Facility, Operating Grants to IPA CSO Associations, Support to regional thematic associations, Ambasada lokalne demokratije Zavidovići raspisuje

 

Javni poziv

Za dostavljanje prijedloga za vizuelno rješenje za logo projekta/mreže mladih:

Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana

 

Tehnički podaci:

 • Traženi logo treba da oslikava ciljeve projekta i osnivanja mreže: Jačanje regionalne saradnje i koordinacije izmeđju civilnog društva i vlasti, sa ciljem stvaranja boljeg okruženja za aktivizam i učešće mladih
 • Poziv je otvoren za  mlade i kreativne osobe, dobne skupine 18-30 godina iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Makedonije
 • Logo mora biti originalan i rezultat kreativnog rada
 • Učesnici garantuju da predloženi logo ne krši prava trećih lica ili autorska prava
 • Logo mora biti adaptiran za elektronske i štampane medije, pogodan za reprodukciju na malim površinama, jasan kad se odštampa u veličinama od 1 cm do cijele A4 stranice, biti pogodan za korištenje u crno-bijeloj varijanti i u boji
 • Učesnici trebaju u kratkom tekstu objasniti značenje elemenata, simbola i boja koje su korištene u logu

Prijave i odabir:

 • Prijave sa vizuelnim rješenjem za logo projekta / mreže i ličnim podacima poslati u elektronskoj formi na This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.do 25.01.2015. godine
 • Prijavom rada autor pristaje na uslove poziva, javno izlaganje i publiciranje rada
 • Radovi predani poslije roka, i radovi koji ne odgovaraju traženim tehničkim karakteristikama, neće biti razmatrani
 • Najbolje vizuelno rješenje za logo projekta / mreže  bit će odabrano do kraja mjeseca januara 2015.godine
 • Nagrada za autora biti će učešće na Regionalnom forumu mladih za lokalnu demokratiju (Regional Youth Forum for Local Democracy) u Subotici, Srbija, u drugoj polovini 2015.godine, sa plaćenim troškovima prevoza, smještaja i učešća na forumu 

Za više informacija o javnom pozivu i o samom projektu obratite se na:

 

Ambasada lokalne demokratije Zavidovići
Omladinska 10., 72220 Zavidovići
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Tel/fax 032/877-008