Print this page

Training course: W.O.SO.COOP. Featured

26 Jan 2015

In cooperation with Consorzio Leonardo and other 17 organisations from across wider Europe, LDA Zavidovići will be participate in the seven-day training course as activity of the project Work on Social Cooperation (WOSOCOOP) starting from the 25. January 2015. The project is funded by the European Commission within the Erasmus + programme under the K Action 1 - Learning Mobility of Individuals Vocational Education and Training (VET) learner and staff mobility.

The aim of the project is to tackle youth unemployment by bringing together 40 youth workers from Azerbaijan, Armenia, Moldova, Ukraine, France, Czech Republic, Turkey, Romania, Georgia, Bosnia and Herzegovina, Albania, Macedonia, Croatia, Slovenia and Spain to exchange experience and good practices on social cooperation.

Through a coherent set of tools including working groups, experts’ inputs and feedback, study visits and intercultural practices, the training course will strengthen participants’ knowledge and skills in acting as multipliers in their own countries to promote the access of disadvantaged youth into the labour market.

Trening kurs: W.O.SO.COOP.

U suradnji sa Consorzio Leondardo i 17 drugih organizacija širom Evrope, Ambasada Lokalne Demokratije Zavidovići će se uključiti u sedmodnevni trening kurs koji će se održati od 25. januara kao aktivnost projekta Work on Social Cooperatio (WOSOCOOP). Projekt je finansiran od strane Evropske komisije u sklopu Erasmus+ programa u okviru akcije KA 1 - Learning Mobility of Individuals Vocational Education and Training (VET) i mobilnost učenika i osoblja.

Glavni cilj projekta je da se predstave problemi nezaposlenih, tako što će okupiti 40 omladinskih operatora iz Azerbejdžana, Armenije, Moldavije, Ukrajine, Francuske, Češke republike, Turske, Rumunije, Gruzije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Makedonije, Hrvatske, Slovenije i Španije da bi razmjenili primjere pozitivne prakse i iskustava na polju socijalne saradnje.

Kroz koherentan skup alata, kao što su radne grupe, ulazne informacije eksperata, tematske posjete i interkulturalne prakse trening kurs će unaprijediti znanje i vještine učesnika u cilju poboljšavanja položaja mladih na tržištu rada.