Print this page

PROJECT EYES-EUROPEAN YOUTH ENVIRONMENT SENTINELS: 8-DAYS TRAINING IN VICENZA, ITALY

30 Jun 2015

The 8-day training of Project EYES – European Youth Environment Sentinels – was hosted in Vicenza, Italy, from 21 to 28 June.

The initiative was organised by ALDA in partnership with ISBEM and other 18 organisations active in environmental protection and youth participation.

Forty-five participants coming from 15 countries was involved in the training, that in first days gave them the opportunity to know each other, to learn more about the ERASMUS+ programme, and to start working on the exchange of good practices on health and environmental protection. Between the 15 countries and fourty – five participants, the Embassy of Local Democracy Zavidovici ( BiH) also had two representatives. The project, funded by ERASMUS+ programme, aims to put the civic participation of young Europeans at the service of health and environment. By offering young people from diverse backgrounds an opportunity to interact, share knowledge and debate, this proposal aims at reducing the distance between citizens and Europe - both as an institution and as a combination of communities and cultures. 

The main objective is to involve youth workers active in the field of  health promotion and protection of the environment, and to ensure that their views are heard at European level. Their participation in activities under the project is given a "multiplier" role through local initiatives: these pairs will give young people and others in their community the opportunity to be active on issues related to health and the environment, and to make recommendations at the local, national, and European levels.

The objective of the activity was to train 44 youth workers already involved in environmental activities to become “sentinels” and promote multiplying effect at local level.

Also as part of the EYES project, for the participants of this training was organized a visit to the municipality of Vicenza, where we were welcomed by the Chairman of the Municipal Council Mr. Federico Formisano.

Projekt EYES - European Youth Environment Sentinels: 8-dnevni trening u Vicenzi, Italija

8-dnevni trening projekta EYES - European Youth Environment Sentinels – se održavao u Vicenzi, Italija, od 21. do 28. juna.

Inicijativu je organizirala ALDA u partnerstvu s ISBEM i ostalih 18 organizacija koje djeluju u zaštiti okoliša i sudjelovanja mladih.

Četrdeset i pet sudionika koji dolaze iz 15 zemalja je sudjelovalo u treningu, te je u prvim danima pružena prilika da upoznaju jedni druge, da bi saznali više o Erasmus + programu, te da počnu raditi na razmjeni dobrih praksi na zdravlje i zaštitu okoliša. Između 15 zemalja i četrdeset - pet sudionika, Ambasada lokalne demokratije Zavidovići (BiH) također je imala svoja dva predstavnika. Projekt, koji financira ERASMUS + program, imao je za cilj okupiti mlade Europljane koji su aktivni u službi promocije zdravlja i okoliša. Nudeći mladima iz različitih sredina priliku za interakciju, razmjenu znanja i raspravu, ovaj trening je imao za cilj smanjenje udaljenosti između građana i Europe (Evropske unije) - i kao institucije i kao kombinacije zajednica i kultura, te obučiti 44 omladinska radnika koji već su uključeni u aktivnosti zaštite okoliša kako bi postali "stražari" te kako bi promovirali zaštitu okoliša i zdravi život na lokalnoj razini.

Glavni cilj je uključiti radnike aktivne u području promicanja i zaštite okoliša i zdravlja, te osigurati da se njihovi stavovi čuju na evropskoj razini. Sudjelovanjem na ovom treningu, uloga omladinskih radnika i mladih iz raznih zemalja će se umnožiti ukoliko se aktivnosti naučene na treningu prenesu na njihove lokalne zajednice. Vještine koje su omladinski radnici i mladi stekli ućešćem na trening će im pomoći da sami predstave i podnesu inicijative kako na lokalnom nivo,tako na nacionalnom i evropskom nivou.

Također u sklopu EYES projekta, učesnicima ovog treninga je bila upriličena je posjeta Općini Vicenza gdje nas je dočekao predsjedavajući općinskog vijeća gosp. Federico Formisano.

Image Gallery