Print this page

JAVNI POZIV za prijedloge logo-a Vijeće mladih općine Zavidovići

26 Jan 2018

Član I

Agencija lokalne demokratije Zavidovići realizuje projekat „Formiranje Vijeća mladih općine Zavidovići“ odobren od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta , Transfer za mlade – Istraživanje, formiranje i promoviranje politika prema mladima u FBiH.

Prema Zakonu o mladima, Vijeće mladih je krovno tijelo za predstavljanje i zastupanje mladih i njihovih problema i potreba.

 Član II

Za afirmaciju Vijeća mladih potrebno je izraditi adekvatan i prepoznatljiv vizuelni identitet koji će odražavati svrhu, duh i ambiciju Vijeća mladih, kao i raznovrsnost njenog članstva. Na ovaj način se još više želimo povezati sa mladim ljudima i pružiti im priliku za iskazivanje vlastitih talenata.

 Član III

Na Javni poziv se mogu prijaviti svi kreativni mladi dizajneri/dizajnerke sa područja općine Zavidovići.

 Član IV

Kandidati moraju ispoštovati sljedeće uslove:

Obavezni elementi u logu:

riječ: Vijeće mladih općine Zavidovići

Član V

Vizualni identitet poslati uz sljedeće upute:

Prijedlozi se moraju dostaviti u .jpg ili .png formatu, izabrano rješenje se mora dostaviti i u vektorskom formatu (.ai, ili .eps);

Prijedlozi vizuelnog identiteta moraju imati kolor i crno-bijelu varijantu;

Jedan dizajner/dizajnerka može dostaviti maksimalno četiri prijedloga;

Dizajner/dizajnerka čije kreativno rješenje bude odabrano, biti će u obavezi da pripremi i aplicira logo na promotivne materijale (memorandum, visit karticu, majicu, olovku, svesku i ceker) kao sastavni dio zadatka;

Dizajner/dizajnerka koji dostave prijedloge garantuju da ne narušavaju autorska i srodna prava.


Član VI

O pobjedničkom radu odlučiti će Inicijativni odbor za formiranje Vijeća mladih općine Zavidovići, a autor/autorka će biti nagrađeni sa novčanom nagradom od 300,00 konvertibilnih maraka.

Rok za prijavu 08.02.2018. godine.
Rok odluke o pobjedničkom radu 10.02.2018. godine.

Email adresa za dostavljanje prijava: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.