Print this page

YOUTH TAKING OVER DAY: „YOUTH COUNCIL'S ROLE, LEGAL FRAMEWORK AND YOUTH POLICIES“

12 Mar 2018

On the 12th March 2017, LDA Zavidovici organized activity “Youth taking over day” as a channel of communication between local authorities and young people established within the project “Balkan regional platform for youth participation and dialogue” in the Municipality of Zavidovici.

The topic of the event was „Youth council's role, legal framework and youth policies“.  The guest speakers were Katarina Vučković, Amela Sačić and Mirela Geko as representatives of the Institute for Youth Development Kult from Sarajevo and Youth Council of the Federation of Bosnia and Herzegovina.

During the event youth had opportunity to learn about youth policies, legal framework, possibilities to improve their position trough youth councils, possible cooperation with Youth Councils from other municipalities and about the Youth strategy of the Municipality Zavidovici 2018 – 2023.

Also, participants had opportunity to give proposals to newly formed Youth Council of the Municipality of Zavidovici on which topics Youth Council should work, which projects they would like to implement and to address other issues of youth interest.

These meetings present the opportunity for local authorities to consult youth on the issues related to the improvement of their services and local strategies.

Youth taking over day: “Uloga vijeća mladih, zakonski okvir i omladinska politika“

ALD Zavidovići je 12. Marta 2017. godine organizovala aktivnost „Youth taking over day“ koja služi kao kanal komunikacije između lokalnih vlasti i mladih uspostavljen u okviru projekta „Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana“ u Općini Zavidovići.

Tema događaja je bila „Uloga vijeća mladih, zakonski okvir i omladinska politika“. Gosti izlagači su bile Katarina Vučković, Amela Sačić i Mirela Geko kao predstavnice Instituta za razvoj mladih „Kult“ iz Sarajeva i Vijeća mladih Federacije BiH.

Mladi iz Zavidovića su imali priliku da čuju o omladinskim politikama, zakonskim okvirima koji se tiču mladih, mogućnostima poboljšavanja položaja mladih kroz instituciju Vijeća mladih, mogućoj suradnji sa ostalim Vijećima mladih na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine i o Strategiju omladinske politike Općine Zavidovići za period 2018 – 2023 godine. 

Mladi koji su prisustvovali radionici imali su priliku da daju svoje prijedloge Vijeću mladih Općine Zavidovići na kojim pitanjima i aktivnostima bi Vijeće trebalo da radi u skorijoj budućnosti.

Ovi sastanci predstavljaju priliku loklanim vlastima da konsultuju mlade po pitanjima poboljšanja svojih usluga i implementacije lokalne strategije.