Print this page

JAVNI POZIV ZA LOKALNE INICIJATIVE MLADIH - ZAVIDOVIĆI

26 Apr 2018

Agencija Lokalne Demokratije Zavidovići raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava za Lokalne inicijative mladih Zavidovića namijenjen neformalim grupama mladih i organizacijama mladih koja djeluju na području općine Zavidovići.

Pozivamo mlade sa područja općine Zavidovići da podnesu svoje aplikacije za lokalne inicijative koje će doprinijeti:

  • Jačanju kapaciteta mladih (neformalnih grupa mladih i organizacija mladih) za aktivno građanstvo i participaciju u životu njihovih lokalnih zajednica, posebno u procesima donošenja politika i odluka;
  • Povećanom uključivanju mladih sa manjim mogućnostima u lokalne aktivnosti koje promovišu učešće mladih;
  • Povećanju fokusa javnih vlasti u ciljanim zajednicama na potrebe mladih u procesima donošenja politika i odluka;
  • Promovisanju EU standarda aktivnog građanstva za postizanje jednakosti, tolerancije i bogatstva različitosti.


Rok za podnošenje projektnih prijedloga je: 11.06.2018.godine, do 17:00 sati.

Sve dokumente potrebne za aplikaciju na Lokalne inicijativa mladih mozete preuzeti na vrhu stranice:

  1. POZIV 2018.
  2. SMJERNICE POZIVA 2018.
  3. APLIKACIONI FORMULAR 2018.