YOUTH EXCHANGE IN ALBA (ITALY) Featured

04 Aug 2022

In the period from 14.7.2022. until 22.7.2022. young people from Zavidovići spent their time on an exchange in Alba. Eight days filled with workshops, excursions, entertainment, and getting to know each other left many impressions behind. It was attended by nine young people and their mentor Dino Sinanović. The team from Bosnia was accommodated with Italian friends and their families, who warmly hosted us, for which we are very grateful. It was also another way to get to know different cultures. The workshops were varied and of course educational.

So, every day something new. However, everyone's favorite workshops were the circus workshops. With a professional team and equipment, we slowly developed the skills of balance, concentration, body position, juggling, trapeze figures and many others. We decided to show our skills with our performance on the street in Alba on 7/21/2022.

Of course, our time spent in Italy was not based only on workshops, but also on excursions and getting to know the city. On the second and third nights, we had the opportunity to attend two different festivals in Bra and Canale, where we had a great time.

The fifth day in Italy was reserved for going to Savona, a city by the sea. We spent the whole day there, exploring the city, the buildings, trying new food and enjoying the beach. And we explored our Alba in a special way: treasure hunt. A fun game where we learned something new and got to know the city through competitive spirit, teamwork and fun.  We achieved our exchange goal. We met new people, new culture, exchanged opinions, experiences, tried something new, learned something new, and showed our culture, food, traditions. The intercultural night, the sixth night of our stay, was responsible for that. A night where Italians and Bosnians exchanged their traditions through food, games, conversation. Much more could be said about this exchange, many more beautiful events, experiences, feelings could be shared. We returned home with wonderful impressions that haven't settled down yet and won't for a long time.

„It was a wonderful and unforgettable experience that will hold a special place in the hearts of all of us.“

EDUKACIJA I RAZMJENA MLADIH - ALBA (ITALIJA)                                                   

U periodu od 14.7.2022. do 22.7.2022. mladi iz Zavidovića su provodili svoje vrijeme na razmjeni u Albi. Osam dana ispunjenih radionicama, izletima, zabavom,upoznavanjem ostavila je mnoge utiske za sobom. Na njoj je prisustvovalo devet mladih osoba i njihov mentor Dino Sinanović. Tim iz Bosne je bio smješten kod italijanskih prihatelja i njihovih porodica koji su nas srdačno ugostili na čemu smo veoma zahvalni. Također je to bio još jedan od načina za upoznavanje različitih kultura. Radionice su bile raznolike i naravno poučne.

Dakle, svakoga dana nešto novo. Međutim,svima omiljene radionice su bile cirkus radionice. Uz profesionalni tim i opremu, polako smo razvijali vještine balansa, koncentracije, položaja tijela, žongliranja, figura na trapezu i mnogih drugih. Vještine smo odlučili i pokazati svojim performansom na ulici u Albi 21.7.2022.

Naravno, naše vrijeme provedeno u Italiji nije bilo bazirano samo na radionicama, nego i na izletima i upoznavanju grada. Druge i trece noci smo imali priliku prisustvovati na dva razlicita festivala u Bra i Canale gdje smo se odlicno proveli.

Peti dan u Italiji bio je osiguran za odlazak u Savonu, grad na moru. Tu smo proveli cijeli dan, istrazujući grad, građevine, isprobavajući novu hranu i u uživanju na plaži. A našu Albu smo istražili na poseban način: treasure hunt. Zabavna igrica gdje smo kroz takmičarski duh, timski rad i zabavu naučili nešto novo i upoznali grad.  Svoj cilj na razmjeni smo postigli. Upoznali smo nove ljude, novu kulturu, razmijenili mišljenja, iskustva, isprobali nešto novo, naučili nešto novo, i pokazali svoju kulturu, hranu, tradiciju. Za to je bila zadužena interkulturalna noć, šesta noć našeg boravka. Noć u kojoj su Italijani i Bosanci razmijenili svoju tradiciju kroz hranu, igrice, razgovor. O ovoj razmjeni bi se moglo reći još mnogo toga,  podijeliti još mnogo lijepih događaja, iskustava, osjećaja. Vratili smo se kući sa divnim utiscima koji se još nisu slegli i neće još dugo.

„Bilo je to divno i nezaboravno iskustvo koje će zauzeti posebno mjesto u srcima svih nas.“

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info