WORKSHOP WITH REPRESENTATIVES OF LOCAL AUTHORTIES IN ZAVIDOVIĆI

10 May 2022

Representatives of LDA Zavidovici organized a workshop for representatives of local authorities in Zavidovici as part of the implementation of the Council of Europe's ELoGE program in local self-governments, which is implemented through the project LINK for cooperation.

The workshop was attended by representatives of the ELoGE teams of the City of Zavidovići, the Municipality of Maglaj and the Municipality of Žepče, who will carry out a self-assessment of their activities in their local administrations in the next months. When carrying out the self-assessment, the views of citizens, city/municipal administration and local elected officials will be taken into account, relying on the 12 principles of good democratic governance included in the ELoGE program.

Assistance through this process to the mentioned local administrations will be continuously provided by LDA Zavidovići, which is also one of the members of the ELoGE platform for Bosnia and Herzegovina.

A total of 12 local governments from Bosnia and Herzegovina are included in the activities of the project LINK for cooperation, with the aim of improving their capacity, transparency and responsibility.

The LINK project for cooperation is financed by the European Union in Bosnia and Herzegovina.

RADIONICA ZA PREDSTAVNIKE LOKALNIH VLASTI U ZAVIDOVIĆIMA

Predstavnici ALD Zavidovici održali su u Zavidovićima radionicu za predstavnike loklanih vlasti u okviru implementacije ELoGE programa Vijeća Evrope u lokalnim samoupravama, koji se provodi kroz projekt LINK za saradnju/suradnju.

Radionici su prisustvovali predstavnici ELoGE timova ispred Grada Zavidovića, Općine Maglaj i Općine Žepče, koji će u svojim lokalnim upravama u narednih mjeseci izvršit samoprocjenu svoga djelovanja. Pri realizaciji samoprocjene bit će uzeti u obzir i stavovi građana, gradske/općinske administracije i lokalnih izabranih zvaničnika oslanjajući se na 12 principa dobrog demokratskog upravljanja obuhvaćenih ELoGE programom.

Asistenciju kroz ovaj proces navedenim lokalnim upravama kontinuirano će pružati LDAZavidovici, koja je ujedno jedna od članica ELoGE platforme za Bosnu i Hercegovinu.

Ukupno 12 lokalnih samouprava s prostora Bosne i Hercegovine obuhvaćeno je aktivnostima projekta LINK za saradnju/suradnju, s ciljem unaprijeđenja sposobnost, transparentnost i odgovornost istih.

Projekt LINK za saradnju/suradnju financira Evropska unija u Bosni i Hercegovini.

 

 

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info