EVERY MONUMENT HAS ITS OWN STORY

19 Feb 2020

Regional capacity building programme gathering young greeters and bloggers from partner organizations started in Prijedor, on the locality of KOZARA Monument. Interactive workshops combining desk research and field visits were designed to help develop greeters’ skills, creative writing skills as well as research work to create a quality tourist promotional narratives. The training programme in Prijedor comprised a combined set of skills development workshops and practical site visits prepared and organized by the senior trainers as a learning – by – doing pilot tour.

Senior trainers – Dario Terzic and Darel Kapetanovic introduced the young participants with effective communication styles, creative writing approaches, while the practical work included the use of innovative and digital/video tools to present sites and locations and provide either orientation or informational content on heritage, adventure, tourism and other services, as well as mobility aspect of the product. 

Field visits/photo safari included the cultural sites in the city of Prijedor – City Museum, Mladen Stojanovic Memorial House, while the young trainees spent one whole day on the KOZARA Monumental complex where they were taking some spectacular photos enjoying also a sunny day and a bright sky. Individual and group photo sessions, video / short film making, documenting some personal impressions were the part of this creative process.

 With the trainers’ guidance and professional tour guides assistance, the follow-up activities include creation of the LDA teams who will be engaged in learning by doing approaches (based also on the Training manual produced) to further promote and publicise the cultural sites and tourist development, while the training manual produced will serve as the grounds for their further professional skills development.

KOZARA Monument was a memorable experience for the young greeters most of whom were here for the first time.

We are looking forward to explore the next one…

***

The Training programme preparation, delivery, evaluation and follow-up local action planning will be conducted jointly by the BNLD Network members and two senior trainers. The common title both for the regional training and local follow-up activities is “Every monument has its own story“, while the participants were recruited by each LDA via local public call, focusing on the key target group above all the unemployed youth aged 18-30, LDA youth volunteers willing to improve their professional skills as greeters, tour guides, bloggers, vloggers, web-designers, freelancers.

 JOIN US!!!, more information on: http://www.alda-balkan-youth.eu

SVAKI SPOMENIK IMA SVOJU SVOJU PRIČU

Trening u sklopu Regionalnog programa izgradnje kapaciteta je okupio mlade greetere i blogere iz partnerskih organizacija, a trening se održao u Prijedoru, na lokalitetu spomenika KOZARA u periodu od 12.-16.02.2020. godine. Interaktivne radionice koje kombiniraju istraživanja i terenske posjete osmišljene su kako bi se razvile vještine prezentacije, kreativne vještine pisanja, kao i istraživački rad za stvaranje kvalitetnih turističkih promotivnih priča. Program obuke u Prijedoru je sadržio kombinirani skup radionica o razvoju vještina i praktičnih posjeta mjestu koje pripremaju i organiziraju stariji treneri u vidu pilot-putovanja.

Treneri - Dario Terzić i Darel Kapetanović upoznali su mlade polaznike s učinkovitim stilovima komunikacije, kreativnim pristupima u  pisanju, dok je praktični rad uključivao upotrebu inovativnih i digitalnih / video alata u svrhu predstavljanja lokacije i spomenika te pružanje ili orijentacijskih ili informativnih sadržaja o baštini, avanturi, turizamu i drugim usluga, kao i aspekt mobilnosti.

Terenski izleti / foto safari uključivali su kulturna nalazišta u Prijedoru - Gradski muzej, Spomen kuću Mladena Stojanovića, dok su mladi polaznici proveli jedan dan u kompleksu spomenika Kozara gdje su snimali spektakularne fotografije uživajući u sunčanom danu i vedrom nebu. Pojedinačne i grupne foto sesije, izrada videa / kratkog filma, dokumentiranje nekih osobnih dojmova bili su dio ovog kreativnog procesa.

Uz pomoć voditelja trenera i pomoć profesionalnih vodiča, prateće aktivnosti uključuju stvaranje LDA timova koji će se baviti učenjem radeći na pristupima (temeljenim i na priručniku za obuku) radi daljnjeg promocije i reklamiranja kulturnih znamenitosti i razvoj turističkih sadržaja, dok će proizvedeni priručnik za obuku poslužiti kao osnova za njihov daljnji razvoj profesionalnih vještina.

KOZARA Spomenik bio je nezaboravno iskustvo za mlade greetere koji su većina bili ovdje prvi put.

Radujemo se istraživanju sljedećeg spomenika ...

***

Program obuke za pripremu, dostavu, ocjenu i praćenje lokalnog akcijskog planiranja zajednički će provoditi članovi Mreže BNLD i dva starija trenera. Zajednički naziv za regionalne treninge i lokalne prateće aktivnosti je „Svaki spomenik ima svoju priču“, dok su sudionici izabrani od strane svakog LDA putem lokalnog javnog poziva, fokusirajući se na ključnu ciljnu skupinu; nezaposleni mladi u dobi od 18-30 godina, mladi volonteri koji su voljni poboljšati svoje profesionalne vještine kao greeteri, turistički vodiči, blogeri, vloggeri, web dizajneri, freelanceri.

PRIDRUŽITE SE!!!, više informacija: http://www.alda-balkan-youth.eu

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info