EVERY MONUMENT HAS OWN STORY – FIELD TOUR

03 Aug 2020

In the period from 26. to 30.07.2020, we realized another tour within the project "Monumental 9" in order to discover the stories behind the monuments dedicated to the Second World War in the countries of the Western Balkans. We visited Jablanica, Konjic and Mostar in BiH and Nikšić in Montenegro.

We started the tour in Konjic where we visited once one of the greatest Yugoslav secrets. We visited the former atomic war-command post, more prominently known as „Tito's bunker“. We have seen how the Yugoslav system prepared itself for a potential atomic strike on Yugoslavia. The bunker includes bedrooms, security systems, ventilation and AC systems, kitchens, bathrooms and other spaces which were intended for head-of-state officials. Nowadays, the bunker also hosts modern artwork made by artists from all around the region, Europe and the world, which have installed them in the bunker in hopes of transforming the complex into a cultural institution which was to be on the forefront of new artistic trends.

We found a museum dedicated to the most humane battle in the Second World War in Jablanica, and it is the Museum "Battle for the Wounded on the Neretva." The building which was built in the spirit of modern architecture – designed by Branko Tadić, Zdravko Dunđerović, Mustafa Ramić and Mustafa Ramić – was part of the school curriculum all across former Yugoslavia as a mandatory place to visit.  By walking in a cycle from left to right, we saw the Ocupators' plans and preparaions for the operation „Fall Weiss“, which was intended to destroy the partisan units in Yugoslavia. We also saw original photos of women, children and the elderly retreating before the enemy's advance, as well as the enemy uniforms. The most important document begins with Tito's order – „The wounded must not be left behind“. By closing the cycle of our tour, we saw how the mobile hospital looked like. Special attention in this part of the tour was drawn by a life-size depiction of how the wounded were transported. The end of the cycle also closes the theme of the exhibit with a show of the partisan counteroffence through various documents, modells, military maps, weaponry and artistic depictions of Yugoslavia's greatest artists.

Moving further south, we went to the Partisan Cemetery in Mostar, a masterpiece by the famous Yugoslav architect Bogdan Bogdanovic. According to the words of Gojko Jukić, the monumet on Bijeli Brijeg is a synthesis of stone, water, greenery and light; everything which emanates from the city on the banks of the Neretva. That is why they grew together; the city and the monument. As a shining tear it remains in every eye when viewed from afar. But upon coming close, it becomes a complex story of human bravery. You traverse it as if through a steep, river pass. It climbs up a karst, Herzegovinian cliff and descends through arched doorways into Mostar houses.

In addition to the valuable monumental heritage, these cities are rich in many other tourist attractions. In Konjic, we saw the birthplace of Zuko Džumhur, the Homeland Museum, the necropolis of stećak tombstones and tried our hand at Konjic woodcarving, a craft that is on the UNESCO list of world intangible cultural heritage. In Jablanica we had the opportunity to taste many culinary specialties of this region - from japrak, many pies to natural juices. The Old Town in Mostar is a place where we made our own copper jewelry in the workshop of AbrakaBakra Copper, tried and brewed traditional Bosnian coffee in "Cafe de Alma". In addition, the bravest descended by boat across the Neretva and tested the ziplines at the Fortica above Mostar.

The "Monumental 9" project is being implemented by the Niksic Local Democracy Agency with the partner support of six other members of the Balkan network for Local Democracy, of which the Zavidovići Local Democracy Agency is also a member.

The project is financially supported by the Regional Cooperation Council (RCC) through the Grant Tourism Development and Promotion Program, funded by the European Union.

SVAKI SPOMENIK IMA SVOJU PRIČU

U periodu od 26. do 30.07.2020. godine realizirali smo još jednu još jednu turu u okviru projekta „Monumental 9“ kako bismo otkrili priče koje stoje iza spomenika posvećenim Drugom svjetskom ratu u zemljama Zapadnog Balkana. Posjetili smo Jablanicu, Konjic i Mostar u BiH te Nikšić u Crnoj Gori.

Turu smo započeli u Konjicu gdje smo posjetili nekada jednu od najvećih jugoslavenskih tajni. Posjetili smo bivšu Atomsku ratnu komandu poznatiju kao Titov bunker. Vidjeli smo na koji način se jugoslavenski sistem pripremao za evenutalni atomski udar na Jugoslaviju, što uključuje spavaće sobe, zaštitne sisteme, sisteme ventilacije, kuhinju, kupatila i druge prostorije koje su bile namijenjene za 350 članova vrha jugoslavenske države. U bunkeru se danas nalaze radovi savremenih umjetnika iz cijelog regiona, Evrope i svijeta koji su izložili svoje radove u cilju transformacije objekta u kulturnu instituciju koja će biti na čelu nastanka novih umjetničkih trendova.

Muzej posvećen najhumanijoj bitci u Drugom svjetskom ratu pronašli smo u Jablanici, a radi se o Muzeju „Bitka za ranjenike na Neretvi.“ Zgrada izgrađena u duhu savremene arhitekture autora Branka Tadića, Zdravka Dunđerovića i Mustafe Ramića nekada se nalazila u nastavnim programima širom Jugoslavije kao obavezno mjesto posjete. Hodajući ciklično s lijeva na desno kroz prostoriju vidjeli smo Okupatorske planove i pripreme za operaciju Fall Weiss koja je trebala uništiti partizanske jedinice u Jugoslaviji. Potom, orginalne fotografije žena, djece i starih kako se povlače pred napadom neprijatelja kao i uniforme neprijatelja. Najvažniji eksponat je dokument koji počinje Titovom naredbom – Ranjenike ne smijete ostaviti. Kako smo se bližili zatvaranju kruga, vidjeli smo kako je izgledala pokretna bolnica, a posebnu pažnju u ovom dijelu izazivaju dvije makete u prirodnoj veličini koje prikazuju kako je izgledao transport ranjenika. Krug se zatvara tematskom cjelinom u kojoj je prikazana protuofanziva partizana kroz brojne dokumente, makete, vojne karte, oružje i likovne prikaze najvećih jugoslavenskih slikara.

Krećući se dalje prema jugu otišli smo na Partizansko groblje u Mostaru, majstorsko djelo poznatog jugoslavenskog arhitekte Bogdana Bogdanovića. Kako ga opisuje Gojko Jukić spomenik na Bijelom brijegu sinteza je kamena, vode, zelenila i svjetlosti, svega onoga što zrači nad gradom na obalama Neretve. Zato su srasli — i grad i spomenik. Ostaje u svakom oku kao blistava suza, kada se gleda iz daljine, a kada mu se priđe kao razuđena priča o ljepoti ljudske hrabrosti. Kroz njega se hodi kao kroz strme riječne klance, uspinje uz vrlet hercegovačkog krša, pa kroz vratnice sa lukovima zalazi u mostarske k u ć e.

Pored vrijedne spomeničke baštine ovi gradovi bogati su brojnim drugim turističkim atrakcijama. U Konjicu smo vidjeli rodnu kuću Zuke Džumhura, Zavičajni muzej, nekropolu stećaka i okušali se u Konjičkom drvorezbrastvu, zanatu koji se nalazi na UNESCO listi svjetske nematerijalne kulturne baštine. U Jablanici smo imali priliku kušati brojne kulinarske specijalitete ovoga kraja – od japraka, brojnih pita do prirodnih sokova. Stari grad u Mostaru mjesto je gdje smo izradili vlastiti nakit od bakra u radionici AbrakaBakra Copper, probali i skuhali tradicionalnu bosansku kahvu u „Cafe de Alma“. Pored toga, oni najhrabiji spustili su se čamcem niz Neretvu i testirali zipline na Fortici iznad Mostara.

Naša avantura dio je projekta „Monumental 9“ koji promovira spomeničko nasljeđe iz Drugog svjetskog rata u zemaljama Zapadnog Balkana s ciljem stvaranja preduslova za nove regionalne turističke ponude uz povećanje zapošljavanja mladih i ostvarivanje prihoda kroz uključivanje mikrolokacija širom regiona.

Projekat „Monumental 9“ realizira Agencija za lokalnu demokratiju Niksic uz partnersku podršku šest drugih članica Balkan network for Local Democracy čija je članica i Agencija za lokalnu demokratiju Zavidovići.

Projekat finansijski podržava Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) kroz program razvoja turizma i promocije projekta Grant, a finansira Evropska unija.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info