E-GOVERNMENT AND E-GOVERNANCE: PRACTICES AND APPLICATIONS IN BOSNIA AND HERZEGOVINA AND IN TRENTINO

04 Dec 2020

In the frame of Project „Capacity building, support to the local Institutions and contribution to  the economic development of the renewable energy, environment sustainability, forest management, promotion of micro and small enterprises in three BiH  municipalities“ there were organized webinars with the aim of exchanging experiences and local practices between the territory of Trento in Italy and Prijedor, Mostar and Zavidovići in Bosnia and Herzegovina.

The webinar on the topic „E-government and e-governance: practices and applications in Bosnia and Herzegovina and in Trentino” was organised on 04 December 2020.

The participants of the webinar were addressed by the Dario Pedrotti president of the Association Progetto Prijedor from Trento and I. Olivo director “Ufficio Cooperazione allo Sviluppo” the Autonomous Province of Trento.

The following topics are presented:

 • „E-government concept and applications: a survey in Bosnia and Herzegovina. The base-line and the interviews“, Simona Zelli, Open Content Trento
 • „The case study of Prijedor city“, City of Prijedor
 • „The case study of Zavidovići Municipality“, Jasmin Mehič, LDA Zavidovići
 • „The case study of Mostar city“, City of Mostar
 • EU policies and future opportunity in Bosnia and Herzegovina, Simona Zelli, Open Content Trento

E-UPRAVA I E-UPRAVLJANJE: PRAKSE I PRIMJENE U BOSNI I HERCEGOVINI I TRENTINU

U okviru projekta „Izgradnja kapaciteta, podrška lokalnim institucijama i doprinos ekonomskom razvoju obnovljivih izvora energije, održivosti životne sredine, upravljanju šumama, promociji mikro i malih preduzeća u tri općine u Bosni i Hercegovini“ održano je nekiliko webinara s ciljem razmjene iskustva i lokalnih praksi između teritorija Trento u Italiji i Prijedora, Mostara i Zavidovića u BiH.

Webinar na temu „E-uprava i e-upravljanje; prakse i primjene u Bosni i Hercegovini i Trentinu“ održan je 4. Decembra 2020. godine.

Učesnicima webinara se se obratili Dario Pedrotti predsjednik Ascoijacije Progetto Prijedor iz Trenta i I. Olivo direktor “Ufficio Cooperazione allo Sviluppo” Autonomne Provincije Trento.

Predstavljene su sljedeće teme:

 • „Koncept e-uprave i njena primjena, ankete u Bosni i Hercegovini, bazično istraživanje i intervjui“, Simona Zeli, Open Content Trento
 • Analiza situacije u Prijedoru, Grad Prijedor
 • Analiza situacije u Zavidovićima, Jasmin Mehić, LDA Zavidovići
 • Analiza situacije u Mostaru, Gradska urava Mostar
 • Predstavnici tri ALD iz Bosne i Hercegovine imali su svoje prezentacije kao „studije slučaja“ a prezentovana je situacija iz Prijedora, Zavidovića i Mostara.
 • „EU politike i buduće mogućnosti u Bosni i Hercegovini“ Simona Zeli, Open Content

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info