„YOUTH TAKING OVER DAY“ Featured

24 Dec 2015

LDA Zavidovici has organized another activity within the project "Blakan regional platform for youth participation and dialogue". In the municipal meetingroom on the 23.12.2015. was held a meeting between the local youth advisory group who participated in the project and representatives of local institutions. In the frame of the activity "My city - Youth City", a group of young people created map of Zavidovici, with marked locations, institutions, organizations and facilities that can help them in their further development, and the same map was presented to representatives of the local authorities, among which was Representative of the Department for legal affairs and planning. The objective of this activity was to present to decision makers which are potential areas that are importatn for young people, then, what's missing for young people for their development and what are the opportunities for youth in the municupality of ​​Zavidovici. Representatives of municipal institutions have explained to young people how the local community operates and how young people can be part of the decision-making process.

Also, group of young people have discussed with representatives of local authorities many other youth related issues. Representatives of the municipality have find young people very important part of the local community, and that they should be partners to the autorities in building a better future.

 The "regional platform for dialogue and participation of young people of the Balkans" is a four-year program, initiated by ALDA - Association of Local Democracy Agencies, and locally implemented by the Local Democracy Agency in Mostar, Zavidovici, Prijedor (Bosnia), Subotica and Knjazevac (SRB), Niksic (CG), Peja (Kosovo) and Macedonia ALDA as an associate partner. Financial support to this important project came from the European Union through the Civil Society Facility - Operating Grants to IPA CSO Associations (Support to regional thematic associations).

„YOUTH TAKING OVER DAY“

Ambasada lokalne demokratije Zavidovići je održala još jednu aktivnost u sklopu projekta „Regionalna platforma za dijalog i učešće mladih“ . U općinskoj sali za sastanke je dana 23.12.2015. godine održan sastanak između savjetodavne grupe mladih koji su učestvovali na projektu, članova vijeća učenika i predstavnika lokalnih institucija vlasti. U okviru aktivnosti „ My city – Youth city“ članovi savjetodavne grupe mladih su izradili mapu Zavidovića, sa markiranim lokacijama, institucijama, organizacijama i sadržajima od značaja za mlade i koje im mogu pomoći u njihovom daljnjem razvoju, a tu istu mapu su prezentovali predstavnicima općine, među kojima je bila predstavnica Službe za upravu geodetskih, imovinsko – pravnih poslova i urbanizma.

Cilj ove aktivnosti je bio da se mladi približe donosiocima odluka, predstave koji su to potencijalni prostori koji su potrebni mladima, zatim šta nedostaje mladima za njihov razvoj i kakve su mogućnosti za mlade na prostoru općine Zavidovići. Predstavnici općinskih institucija su mladima objasnili na koji način funkcioniše jedna lokalna zajednica i na koji način mladi mogu biti jedni od donosioca odluka, odnosno na koji način mlade osobe mogu biti dio procesa odlučivanja.

Također, članovi savjetodavne grupe su sa predstavnicima vlasti raspravljali o mnogim pitanjima vezanim za život mladih. Predstavnici općinskih vlasti su ocjenili da su mladi veoma važan segment lokalne zajednice, te da moraju biti partneri vlastima u izgradnji bolje budućnosti.

Projekat „Regionalna platforma za sudjelovanje i dijalog mladih Balkana“ je četverogodišnji program, iniciran od strane ALDA – Asocijacije agencija lokalne demokratije, a lokalno ga implementiraju Agencije lokalne demokratije iz Mostara, Zavidovića, Prijedora (BiH), Subotice i Knjaževca (SRB), Nikšića (CG), Peći (Kosovo), te ALDA Makedonija kao pridruženi partner. Finansijsku podršku ovom značajnom projektu dala je Evropska unija kroz program Civil Society Facility - Operating Grants to IPA CSO Associations (Support to regional thematic associations).

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info