JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA ZA LOKALNE INICIJATIVE MLADIH-ZAVIDOVIĆI

07 Jun 2017

Agencija Lokalne Demokratije Zavidovići raspisuje Javni poziv za dodjelu sredstava za Lokalne inicijative mladih Zavidovića namijenjen neformalim grupama mladih i nevladinim udruženjima mladih koja djeluju na području općine Zavidovići.

Pozivamo mlade sa područja općine Zavidovići da podnesu svoje projektne prijedloge za lokalne inicijative mladih, koje će doprinijeti:

  • Jačanju kapaciteta mladih (neformalnih grupa mladih i nevladinih udruženja mladih) za aktivno građanstvo i učešće u javnom životu njihovih lokalnih zajednica, posebno u procesima kulturne participacije;
  • Povećanju pristupa mladih kulturi i korištenju kreativnih alata, posebno mladih s manje mogućnosti;
  • Povećanju fokusa javnih vlasti u ciljanim lokalnim zajednicama na potrebe mladih i uspostavljanje veće multi-sektorske saradnje u podsticanje učešća mladih.

Rok za podnošenje projektnih prijedloga je: 30.06.2017.godine, do 17:00 sati.

Sve dokumente potrebne za aplikaciju na Lokalne inicijativa mladih mozete preuzeti u prilogu:

  1. POZIV 2017.
  2. SMJERNICE POZIVA 2017.
  3. APLIKACIONI FORMULAR 2017.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info