FESTIVAL OF CHILDREN'S THEATER 2017

25 Nov 2017

The final event of the project „The Festival of Children's Theater“ supported through the Local Youth Initiative Fund within the Balkan Regional Platform for Youth Participation and Dialogue was organized  by the Association  “Ceker”  Zavidovići on the 25th of November 2017. 

The event took place in the large hall of the Center for Culture Zavidovići in the presence of large audience. The festival was intended for the youngest pupils  of elementary schools in the area of ​​Zavidovići and surrounding towns.

Participation at the festival took over a hundred children and six elementary schools from Zavidovici, Maglaj and Doboj Jug. Primary school students showed us 6 plays that had different subjects from the cultural heritage of Bosnia and Herzegovina (presentation of folk costumes and customs) to showing love and respect towards the homeland of Bosnia and Herzegovina. 

For the best groups and actors were provided the appropriate prizes and the prizes for the best plays were won by: 

1st place: "Primary School Novi šeher" Maglaj
2nd place: "Second Elementary School" Zavidovići
3rd place: "The First Elementary School" Zavidovići 

The award for best female role was won by Merjem Osmic and for Best Male Role  Anel Sprečo. 

The “Children's Theater Festival” was designed as a manifestation that would bring together the children of all elementary schools in one place where they can present their acting talent and presented their schools in the best light. Objective of this activity is to motivate children from rural areas, to enable them to reach the city, present themselves and their schools, as well as socializing with peers from other communities. 

FESTIVAL DJEČIJEG TEATRA 2017

„Festival dječijeg teatra 2017“ se održavao 25. novembra 2017. godine u organizaciji Udruženja građana „Ceker“ iz Zavidovića a Festival je bio podržan kroz Fond za lokalne inicijative mladih unutar Regionalne platforme za dijalog i učešće mladih Balkana.

Festival se odžavao u Velikoj sali Centra za Kulturu Zavidovići i festival je bio namjenjen najmlađima, odnosno učenicima osnovnih škola sa područja Zavidovića ali i okolnih gradova. Učešće u festivalu je uzelo preko stotinu mališana, te šest osnovnih škola sa područja Zavidovića, Maglaja i Doboj Juga. Učenici osnovnih škola su nam prikazali 6 igrokaza koji su imali različite tema, od kulturno historijske baštine Bosne i Hercegovine (prikazivanje narodnih nošnji i običaja) do iskazivanja ljubavi i poštovanja prema domovini Bosni i Hercegovini.

Za najbolje  učesnike/grupe Festivala, odnosno tri najbolja igrokaza, bile su obezbjeđene i prikladne nagrade a nagrade za najbolje igrokaze su ponijeli :

  1. mjesto: „Osnovna škola Novi šeher“ Maglaj
  2. mjesto: „Druga osnovna škola“ Zavidovići
  3. mjesto: „Prva osnovna škola“ Zavidovići

Nagradu za najbolju žensku ulogu ponijela je Merjem Osmić a za najbolju mušku ulogu Anel Sprečo.

Festival dječijeg teatra osmišljen je kao manifestacija koja bi okupila djecu svih osnovnih škola gdje bi na jednom mjestu pokazali glumački talenat i u najboljem svjetlu predstavili svoje škole, te da se animiraju djeca iz ruralnih mjesta, da im omogućimo dolazak u grad, predstavljanje sebe i svoje škole, kao i cjelodnevno druženje sa vršnjacima iz drugih sredina.

 

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info