DONATE EQUIPMENT FOR ONLINE TEACHING! #darujzanastavu

19 Jun 2020

With the emergence of the pandemic Covide-19 we met with some challenges about which before the start of a pandemic, we have not even thought about. Due to the new situation, we had to limit our movement, going to work, going to nature, and all these restrictions mostly affected the youngest, children could not go to kindergarten and schoolchildren replaced their school desks with kitchen and other tables in their homes. . Teachers and professors have been replaced by technology and equipment for online teaching.

Given that neither parents nor children nor teachers have previously encountered conducting classes via the Internet, it happens that there is a great need for the equipment for online teaching.

For this reason, the Institute for Youth Development KULT from Sarajevo launched the initiative "Donate equipment for online teaching!" which aimed to collect equipment from donors and people of good will and donate it to schoolchildren, so that as many children and young people as possible would have adequate equipment for online teaching.

One of such local points for the territory of the Municipality of Zavidovići was the Local Democracy Agency Zavidovići.

Thanks to donors and donations provided by the Institute for Youth Development KULT, the Local Democracy Agency Zavidovići, handed over 7 devices for online classes, 4 tablets and 3 laptops to children and youth who did not have adequate equipment for monitoring online classes.

The initiative "Donate equipment for online teaching!" included over 650 children and young people in need and some of the donors for the initiative were: the Embassy of Sweden in Bosnia and Herzegovina, the German Society for International Cooperation GIZ, the Open Society Fund BiH and many other individuals and legal entities.

On this occasion, the Agency for Local Democracy Zavidovići expresses satisfaction that we had the opportunity to participate in such a humanitarian initiative, and we thank colleagues from the Institute for Youth Development KULT and their partners for the initiative, effort and donated equipment in a joint mission to children, young people, schoolchildren have easier access to modern technologies and thus an easier process of learning and monitoring classes.

Donate equipment for online teaching! #darujzanastavu #aldzavidovici #institutKULT

 

“DARUJ OPREMU ZA ONLINE NASTAVU!” #darujzanastavu

Sa pojavom pandemije COVID-19 susreli smo se sa nekim izazovima o kojima prije početka pandemije nismo ni razmišljali. Zbog novonastale situacije morali smo ograničiti svoje kretanje, odlazak na posao, odlazak u prirodu, a sva ta ograničenja najviše su se odrazila na one najmlađe, mališani nisu mogli da idu u vrtiće a školarci su svoje školske klupe zamijenili kuhinjskim i drugim stolovima u svojim kućama a svoje nastavnike i profesore su zamijenili tehnologijom odnosno opremom za online praćenje nastave.

S obzirom da se ni roditelji ni djeca ali ni nastavnici nisu ranije susretali sa provođenjem nastave putem interneta, dešava se da postoje velike potrebe za samom opremom za praćenje online nastave.

Iz tog razloga Institut za razvoj mladih KULT iz Sarajeva je pokrenuo inicijativu “Daruj opremu za online nastavu!” koja je imala za cilj od donatora i ljudi dobre volje prikupi opremu koju bi donirali školarcima te kako bi što veći broj djece i mladih imali adekvatnu opremu za praćenje procesa online nastave.

Da bi se donirana oprema distribuirala na teritoriji cijele BiH, Institut za razvoj mladih KULT je u suradnji sa partnerskim organizacijama iz drugih gradova u BiH uspostavio lokalne punktove koji će biti posrednici u dostavljanju opreme djeci i mladima u potrebi.

Jedan od takvih lokalnih punktova za teritorij Općine Zavidovići bila je Agencija lokalne demokratije Zavidovići.

Zahvaljujući donatorima i donacijama koje je obezbjedio Institut za razvoj mladih KULT, Agencija lokalne demokratije Zavidovići, je 16.6.2020. uručila 7 uređaja za praćenje online nastave i to 4 tableta i 3 laptopa djeci i mladima koji nisu imali adekvatnu opremu za praćenje online nastave.

Inicijativom Daruj opremu za online nastavu! je obuhvaćeno preko 650 djece i mladih u potrebi a neki od donatora za inicijativu su bili: Ambasada Švedske u Bosni i Hercegovini, Njemačko društvo za međunardonu suradnju GIZ, Fond Otvoreno društvo BiH te mnoga druga fizička i pravna lica.

Ovom prilikom Agencija lokalne demokratije Zavidovići izražava zadovoljstvo što smo imali priliku da učestvujemo u jednoj ovakvoj humanoj inicijativi, a kolegama iz Instituta za razvoj mladih KULT te njihovim partnerima se zahvaljujemo na pokrenutoj inicijativi, uloženom trudu i doniranoj opremi u zajedničkoj misiji da djeca, mladi, školarci imaju olakšan pristup savremenim tehnologijama a time i olakšan proces učenja i praćenja nastave.

Daruj opremu za online nastavu! #darujzanastavu #aldzavidovici #institutKULT

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info