ANKETA O POTREBAMA, UKLJUČENOSTI I ZADOVOLJSTVU MLADIH OPĆINE ZAVIDOVIĆI

22 Dec 2020

Poštovani/a,

Agencija lokalne demokratije provodi projekt "Moj Grad - Grad mladih" podržan od strane Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Cilj projekta je doprinjeti poboljšanju položaja mladih osoba na području općine Zavidovići i implementaciji "Strategije omladinske politike Općine Zavidovići 2018 - 2023."

U okviru aktivnosti provodimo istraživanje o stepenu provođenja Strategije omladinske politike i potrebama mladih osoba na području općine Zavidovići. Analizom ankete dat ćemo ocjenu o provođenju omladinske politike ali i prikupiti informacije o potrebama i problemima mladih osoba.

Anketa se sastoji od pitanja koja su većinom koncipirana da ne zahtjevaju duži pisani odgovor. Za ispunjavanje ankete nije potrebno više od 10 minuta.

Anketa je namjenjena isključivo mladim osobama (od 15  do 30 godina) sa teritorija Općine Zavidovići.

Hvala na izdvojenom vremenu!

ALD Zavidovići

Link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf059T-LJ4gnJdxH83sSJC2F3UMy39f67V4qAChWhCckiDMvg/alreadyresponded?fbclid=IwAR1o3Ks2rpCd08vDe8uwuFLXAZGjM0CWd36WINNYW3SlHx9NVF-awa18x-Y

More in this category: « MY CITY – YOUTH CITY

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info