LOCAL YOUTH WORKSHOP: “WE ARE EUROPEANS”

24 Feb 2021

On the 22nd February 2021, the Local Democracy Agency Zavidovići has implemented one-day workshop with young people entitled "We are Europeans" as part of the EU funded project "Regional Youth Compact for Europe". The aim of the workshop was to present to young people the functioning of government institutions, institutional procedures, the transparency reqirements and efficient practices.

Also, young people had the opportunity to increase their knowledge about the Law on Youth of Federation of Bosni and Herzegovina, which is an institutional framework that defines the rights and obligations of young people, but also had the opportunity to get acquainted with municipal government structures in charge of youth issues.

During the workshop, young people in their presentations drew attention to several things that are a problem for them in performing daily activities, during their free time but also during their time spent at school. Young people are generally dissatisfied with the attitude of teachers towards them in their schools, they are dissatisfied with the extracurricular activities and the fact that they do not have the opportunity to express their opinions on problems within school institutions. They further expressed dissatisfaction with the security situation in our municipality, where they cited problems such as lack of lighting in the settlements where they live, increased incidence of migrants and fear of stray dogs, which they believe have no place on the streets of our municipality. They also expressed concern about climate change, of which they are well aware, and our attitude towards the natural resources located in our municipality. They believe that it needs to be done more in promotion the natural resources, as well as a larger promotion of its preservation and protection.

These workshops give to the  young people an opportunity to share their views with non-governmental organizations on everyday events that young people encounter, and offer them a new opportunity for learning.

In the continuation of these activities, young people will have the opportunity to present their thoughts directly to the municipal government structures and to  decision makers in our municipality.

Lokalna radionica za mlade: “Mi smo Evropljani”

Agencija lokalne demokratije Zavidovići je u okviru  projekta “Mladi Balkana za Evropu”, koji je finansiran od strane EU, provela jednodnevnu radionicu sa mladima pod imenom “Mi smo Evropljani”. Cilj radionice je bio da se mladim osobama predstavi funkcioniranje institucija vlasti, institucionalnih postupaka, kolika je transparentnost u radu institucija vlasti kao i učinkovite prakse odgovornosti.  Radionica se održala 22.02.2021. u prostorijama ALD Zavidovići.

Mladi u Zavidovićima su također imali priliku na radionici da prošire svoje znanje i o Zakonu o mladima, koji je institucionalni okvir koji definira prava i obaveze mladih ali su također imali priliku da se bliže upoznaju sa općinskim strukturama vlasti koji su zaduženi za rješavanja pitanja mladih.

Tokom radionice mlade osobe su u svojim izlaganjima skrenuli pažnju na nekoliko stvari koje njima predstavljaju problem u obavljanju svakodnevnih aktivnosti, tokom njihovog slobodnog vremena ali i tokom njihovog vremena koji provode u školi.  Mlade osobe su uglavnom nezadovoljne odnosom profesora prema njima u njihovim školama, nezadovoljni su količinom vannastavnih aktivnosti te činjenicom da nemaju mogućnost iznošenja mišljenja o problemima unutar školskih institucija. Nadalje su izrazili nezadovoljstvo glede sigurnosne situacije u našoj općini, gdje su naveli probleme kao što je nedostatak rasvjete u naseljima u kojima žive, povećana pojava migranata od kojih strahuju, te strah od pasa lutalica, za koje smatraju da im nije mjesto na ulicama naše općine. Također su iskazali zabrinutost za klimatske promjene, kojih su itekako svjesni te naš odnos prema prirodnim bogastvima koji se nalaze u našoj općini. Smatraju da se mora uraditi više na promociji samih prirodnih bogastava ali i veća promocija očuvanja istih.

Ovakve radionice mladima nude priliku da sa nevladinim organizacijama podjele svoja mišljenja o svakodnevnim dešavanjima s kojima se mladi susreću, te im nudi priliku za nova učenja.

U nastavak ovih aktivnosti mlade osobe će imati priliku da predstave svoja promišljanja općinskim strukturama vlasti, odnosno direktnim donosiocima odluka u našoj općini.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info