BALKAN KALEIDOSCOPE Featured

10 Oct 2017

Balkan Kaleidoscope is a project addressing one of the bloodiest conflicts in contemporary history of Europe that had not ended until the Western Balkans collapsed into pieces. Several decades of shared history had been forgotten and lost in ashes, families separated, neighbors turned into enemies, parents buried their children, while eventually Yugoslavia as a historic monument to unification of different Slavic nations was deconstructed into “old-new” independent entities and countries.

The project partners representing civil society, local authorities, educational institutions from different local communities and walks of life across Europe will be debating about the culture of remembrance and about preserving the memories and testimonies of the historic narrative of preceding generations, about their life in pre-conflict times to help us reconstruct images and chain of events of the epoch they lived through.

The project brings attention to importance and value of oral history and multiperspectivity in historic narrative. The project aims at promoting among young people a deeper understanding of Europe’s shared history, common values and at developing respect, tolerance and appreciation of European diversity on the background of remembrance of Yugoslav Wars and their consequences for contemporary Europe and its society, as well as its importance as a milestone in European integration efforts.

Specifically, project’s goal is to help young people across Europe to better understand the complex and sensitive issues of intercultural and interethnic dialogue while developing teachers’ capacities for using multiperspective methodology as easy-to-use learning tools, personal testimonies and narrative fostering critical and unbiased thinking. Through these activities project fosters reflection on importance of peace in Europe as well as understanding of the goals and efforts made in the Balkan countries towards democratic reforms and to furthering the EU integration.

The project lasts 18 months starting with the international event scheduled for 25-28 October 2017 in Osijek, Croatia and builds on activities initiated locally with a strong European dimension. In addition to the events in Osijek, an international event will be held in Mostar as well. Also, local activities will be held in partner countries: Croatia, Bosnia and Herzegovina,  Italy, Serbia, Slovenia, the former Yugoslav Republic of Macedonia. In these events students will be learning and reflecting on the Yugoslav Wars in history classes and workshops. Last but not least, students will online present the outcomes of their research projects.

BALKAN KALEIDOSKOP

“Balkan Kaleidoskop” je projekat koji se bavi jednim od najkrvavijih sukoba u savremenoj istoriji Evrope koji je trajao sve dok se Zapadni Balkan nije rascjepkao na dijelove. Decenije zajedničke istorije zaboravljene su i izgubljene u pepelu, porodice su razdvojene, komšije su postale neprijatelji, roditelji su sahranili svoju djecu, dok je na kraju Jugoslavija kao istorijski simbol ujedinjenja slovenskih naroda dekonstriusana u “stare nove” nezavisne entitete i države.

Projektni partneri iz civilnog društva, lokalnih vlasti, obrazovnih institucija iz različitih lokalnih zajednica i svi ostali partneri širom Evrope raspravljaće o kulturi sjećanja i očuvanju uspomena i svjedočenja istorijskog narativa prethodnih generacija, o njihovom životu u predkonfliktnim vremenima koja će nam pomoći da rekonstruišemo slike i lanac događaja epohe kroz koju su živjeli.

Projekat stavlja akcenat na značaj i vrijednost usmene istorije i različitih perspektiva istorijskog narativa. Projekat ima za cilj promociju razumjevanja zajedničke istorije Evrope među mladim ljudima, zajedničkih vrijednosti i unapređenje poštovanja, tolerancije i uvažavanja raznolikosti u svijetlu sjećanja na ratove na prostorima bivše Jugoslavije.

Konkretno, cilj projekta je da pomogne mladim ljudima širom Evrope da bolje razumiju složena i osjetljiva pitanja interkulturalnog i međuetničkog dijaloga, razvijajući kapacitete za upotrebu multiperspektivne metodologije kao jednostavnih metoda za učenje i narativno podsticanje kritičkog i nepristrasnog razmišljanja. Kroz ove aktivnosti, projekat podstiče temu važnosti mira u Evropi, kao i razumevanje ciljeva i napora koji su postignuti u zemljama Balkana u pravcu demokratskih reformi i unapređenja integracije u EU.

Projekat će trajati 18 meseci počevši sa međunarodnim događajem u Osijeku, a zasnovan je na aktivnostima započetim na lokalnom nivou sa izraženom evropskom dimenzijom. Pored događaja u Osijeku, međunarodni događaj će biti takođe održan i u Mostaru. Lokalne aktivnosti biće održane u partnerskim zemljama: Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Italiji, Srbiji, Sloveniji i Makedoniji. Na ovim događajima učesnici će se baviti temama u vezi rata na prostoru bivše Jugoslavije kroz časove istorije i interaktivne radionice. Na kraju, učesnici će online predstaviti rezultate svojih istraživanja.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info