MULTIPERSPECTIVITY IN THE TRANSMISSION OF HISTORY

20 Apr 2018

Within the “Balkan Kaleidoscope” project, co-funded through the Europe for Citizens Program, LDA Zavidovići organized an educational workshop for secondary school students titled "Multiperspectivity in the transmission of history", the workshop took place on the 19th April 2018. It was attended by students of secondary school Gymnasium “Rizah Odžečkić" from Zavidovići, and the lecturers were professors Najdan Starčević, Dragan Šimšić and Haris Husić.

The workshop was aimed at presenting young people with an understanding of history and events by looking at them from several angles and perspectives, multiperspectivity approach. Young people participating in the workshops had the opportunity to discuss the historical events that took place on the territory of the former Yugoslavia but also on the territory of Europe. Through the interview they had the opportunity to understand the complexity of historical events and their interpretation in different countries, but also to develop a methodology of multiperspectivity approach in observing them.

The project brings attention to importance and value of oral history and multiperspectivity in historic narrative. The project aims at promoting among young people a deeper understanding of Europe’s shared history, common values and at developing respect, tolerance and appreciation of European diversity on the background of remembrance of Yugoslav Wars and their consequences for contemporary Europe and its society.

MULTIPERSPEKTIVNOST U PRENOŠENJU HISTORIJE

U okviru projekta Balkan Kaleidoscope, sufinansiranog kroz EU program Europa za građane, 19.04.2018. održana je edukativna radionica za učenike srednjih škola pod nazivom „Multiperspektivnost u prenošenju historije“. Na radionici su učestovali učenici srednje škole „Gimnazija Rizah Odžečkić“ iz Zavidovića, a predavači su bili profesori Najdan Starčević, Dragan Šimšić i Haris Husić.

Radionica je imala za cilj da mladima predstavi razumijevanje historije i događaja posmatrajući ih iz više uglova i perspektiva, tzv. multiperspektivan pristup. Mladi koji učestvuju u radionicama imali su priliku da razgovaraju o historijskim događajima koji su se desili na prostorima bivše Jugoslavije ali i na prostorima Evrope. Kroz razgovor su imali priliku da razumiju složenost historijskih događaja i njihovo interpretiranje u različitim državama ali i da razviju metodologiju multiperspektivnog pristupa u posmatranju istih.

Namjera projekta Balkan Kaleidoscope jeste da se skrene pažnju na važnost i vrijednosti usmene predaje i sagledavanje slike iz više uglova u historijskom narativu. Cilj projekta je promovirati među mladima dublje razumijevanje zajedničke evropske historije, zajedničkih vrijednosti, te razviti poštovanje i toleranciju prema različitostima u Europi na temelju sjećanja o jugoslovenskim  ratovima i njihovih posljedica za suvremenu Europu i njeno društvo.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info