MEETING WITH MEMBERS OF THE ASSOCIATION OF CIVILIAN VICTIMS OF THE WAR IN ZAVIDOVIĆI

13 Nov 2018

On the 13th November 2018, there was organized meeting with members of the Association of civilian victims of the war.

The meeting was attended by representatives of the Coalition “Culture of Peace”, members of the Association of civilian victims of war in Zavidovići, Chairman of the Municipal Council of Zavidovići, a representative of the Municipality of Zavidovići from the Department of social affairs, as well as representatives of the Association of civilian victims of war from Zenica-doboj Canton.

The aim of the meeting is to establish and strengthen the links between the members of the "Culture of Peace" and the representatives of vulnerable categories of population in the municipality of Zavidovići, as well as finding ways to better involve these and other categories in various social activities.

During the discussion, the participants recognized, among other things, the need to improve the visibility and status of this group in the community, and what is very important, organizational and any other strengthening of the Association of civilian victims of the war of the Municipality of Zavidovići. In this regard, the present members of the coalition expressed their readiness to, in accordance with their possibilities, provide every kind of assistance in the realization of these goals in the coming period.

KOALICIJA „KULTURA MIRA“ ORGANIZIRALA DRUŽENJE SA ČLANOVIMA POPULACIJE CIVILNIH ŽRTAVA RATA U ZAVIDOVIĆIMA

13 novembar 2018 – Pored predstavnika koalicije za borbu protiv mržnje „Kultura mira“ i članova populacije civilnih žrtava rata, druženju su prisustvovali i predsjedavajući Općinskog vijeća Zavidovići, predstavnik Službe društvenih djelatnosti kao i predstavnici Saveza udruženja civilnih žrtava rata ZDK.

Cilj druženja je uspostava i osnaživanje veza između članova koalicije „Kultura mira“ i predstavnika ranjivih kategorija stanovništva u općini Zavidovići, te iznalaženje načina za bolje uključenje ovih i drugih kategorija u različite društvene aktivnosti.

Tokom diskusije učesnici su između ostalog prepoznali potrebu za unaprjeđenjem vidljivosti i statusa ove grupe u zajednici, i što je izuzetno važno, organizacijsko i svako drugo jačanje Udruženja civilnih žrtava rata općine Zavidovići. U tom smislu, prisutni članovi koalicije su iskazali spremnost da, u skladu sa svojim mogućnostima, u narednom periodu, pruže svaku vrstu pomoći u realizaciji ovih ciljeva.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info