BALKAN KALEIDOSCOPE – AN OVERVIEW OF ACTIVITIES

15 Feb 2019

The project, funded by the European Union under the "Europe for Citizens" program, "Balkan Kaleidoscope", was concluded in 2018

In Zavidovići, students learned about the concept of multiperspectivity in history teaching, and the importance of personal stories and narratives seen from different perspectives through the workshops. First workshop was held on the topic „What the young people know about the Yugoslav wars“. In the workshop, using the methods of multiperspectivity, they presented their views on the concepts and events related to the life in Yugoslavia and the events during its breakup. The second workshop was held on the topic "Victory Day - Day of Europe" where students had the task of observing the role of European integration from a multiperspective point of view.

The project aims at helping young people across Europe to better understand the complex and sensitive issues of intercultural and interethnic dialogue while developing teachers’ capacities for applying the methodology of multiperspective history teaching which fosters critical and unbiased thinking.

Please find attached final report summarizing the different stages of the project.

Balkan Kaleidoscope – pregled aktivnosti

Projekat, koji finansira Evropska unija u okviru programa "Evropa za građane", "Balkanski kaleidoskop", zaključen je 2018. godine.

U Zavidovićima, učenici su učili putem edukativnih radionica o konceptu multiperspektivnosti u nastavi historije, te o važnosti osobnih priča i narativa koje se vide iz različitih perspektiva. Prva radionica je održana na temu "Šta mladi znaju o jugoslovenskim ratovima". U radionici, koristeći metode multiperspektivnosti, predstavili su svoje poglede na koncepte i događaje vezane za život u Jugoslaviji i događaje tokom njegovog raspada. Druga radionica je održana na temu "Dan pobjede - Dan Evrope" gdje su učenici imali zadatak da promatraju ulogu europskih integracija sa multiperspektivne tačke gledišta.

Projekat ima za cilj da pomogne mladim ljudima širom Evrope da bolje razumiju složena i osjetljiva pitanja interkulturalnog i međuetničkog dijaloga, dok razvijaju kapacitete nastavnika za primjenu metodologije multiperspektivne nastave historije koja potiče kritičko i nepristrano razmišljanje.

U prilogu se nalazi završni izvještaj koji sumira različite faze projekta.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info