BRINGING TOGETHER TRADITIONAL ARTS AND CRAFTS

16 Sep 2019

For the 2nd International gathering of the CLINK Project, Cultural Heritage Linking Diversities in Europe, the project partners traveled to Serbia on the 12th and 13th September 2019. In the city of Knjazevac located in the eastern part of the country, they had the opportunity to explore traditional crafts and to discover innovative stories.

The two days’ event started with a project team meeting in order to discuss the progress of the local activities and the implementation of the pop-up galleries. Further, a walking tour for the participants was organized that one may discover Knjazevac and its cultural heritage.

A best practice fair was organised in the Archaeo-Ethno Park complex in the village of Ravna. More than 80 state and non-state cultural actors have visited the fair and took part in the presentation of using traditional craftwork for economic development. 

The cultural heritage as a source of urban regeneration: comeback of the craft-making culture was the main topic of the event. Arts and crafts can be enjoyed by anyone. The different artistic skills can turn the free time into a productive and enjoyable asset, or into a career. 

The event brought together state and non-state cultural actors, entrepreneurs, craftsmen, young designers and civil society organisations from 10 different countries and communities to share and exchange practices of creative and sustainable use of cultural heritage for social and economic development of communities.

The project CLINK is implemented by 10 partners from Croatia, France, Greece, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro and Albania, supported through the programme Europe for Citizens of the European Union.

 

SPAJANJE TRADICIONALNIH UMJETNOSTI I ZANATA

Povodom drugog međunarodnog okupljanja u sklopu projekta CLINK - Cultural Heritage Linking Diversities in Europe projektni koordinatori putovali su u Srbiju 12. i 13. septembra u grad Knjaževac koji se nalazi u istočnom dijelu ove zemlje. Projektni koordinatori imali su priliku istražiti tradicionalne zanate i otkriti inovativne priče.

Dvodnevni događaj započeo je sastankom projektnog tima kako bi se razgovaralo o implementaciju lokalnih aktivnosti i Pop-up galerija. Također, organiziran je obilazak grada Knjaževca u cilju upoznavanja njegove kulturne baštine.

Sajam dobrih praksi organiziran je u kompleksu Arheo-etno parka u selu Ravna. Sajam je posjetilo više od 80 predstavnika javnih i nevladinih organizacija i sudjelovalo u prezentaciji korištenja tradicionalnih zanata u razvoju ekonomije.

Glavna tema događaja bila je Kulturna baština kao izvor urbane reintegracije tj. aktualiziranje zanatske kulture. Bilo ko se može baviti zanatskim poslovima i umjetničkim stvaranjem, a da pri tome uživa. Međutim, takve umjetničke vještine imaju potencijal da postanu posao i izvor prihoda za umjetnike, ako se one produktivno iskoriste.

Događaj je okupio javne i nevladine kulturne aktere, poduzetnike, zanatlije, mlade dizajnere i organizacije civilnog društva iz 10 različitih zemalja i zajednica kako bi podijelili i razmijenili prakse kreativnog i održivog korištenja kulturne baštine za društveni i ekonomski razvoj zajednica.

Projekt CLINK provodi 10 partnera iz Hrvatske, Francuske, Grčke, Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Albanije, a koji su podržani kroz program Europa za građane.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info