PRESENTATION OF THE DOCUMENTARY „THE OTHERS“ IN ZAVIDOVIĆI

30 Apr 2013

Local Democracy Agency Zavidovići started  the implementation of the mini project named "Others", which is financially supported by Public International Law and Policy Group (PILPG) office in BiH. The intention is to present a short documentary film "The Others" by Ena Bavčić in a number of municipalities across the country, and to initiate local discussions about changes in the Constitution of BiH.

The documentary itself speaks about who are the others in Bosnia, how is it like to be a citizen of BiH not belonging to any of the constitutional groups, what are the problems these people face every day, and all from the perspective of 'ordinary' citizens.

During the month of April there were two projections - in Zavidovici on April 20th 2013, and in Žepče on April 26th 2013. It should be noted that the event in Žepče was supported by the Local Development Agency and UM "Eureka" Zepce.

Showing of the short documentary and constructive debate that followed was attended by representatives of the most active non-governmental organizations, both in Zavidovici and in Žepče. The objective of this activity was to encourage citizens to think about the problem of "others“, about disadvantaged citizens in general, about constitutional changes in BiH and to hear how they react to what the author of the film offers to the audience. The most significant of the conclusions reached by present on both events, is that the resolution of "others" problem in BiH can be reached only with thorough constitutional reform.

As the following activities of the project, Local Democracy Agency Zavidovići is planning a screening of the short documentary film "The Others", followed by debates, in Maglaj, Breza, Tuzla and Mostar, and also once again in Zavidovici.

PRIKAZIVANJE DOKUMENTARNOG FILMA „OSTALI“ U ZAVIDOVIĆIMA

Ambasada lokalne demokratije Zavidovići počela je sa provedbom mini projekta nazvanog „Ostali“, koji finansijski podržava Public International Law and Policy Group (PILPG), ured u BiH. Namjera je da se u određenom broju općina širom BiH prikaže kratki dokumentarni film „Ostali“, autorice Ene Bavčić, te na taj način na lokalnom nivou pokrene rasprava o promjenama Ustava BiH.

Sam dokumentarni film govori o tome ko su „ostali“ u BiH, kakav je položaj osoba koje su građani BiH ali ne pripadaju niti jednom od tri konstitutivna naroda, kakvi su to problemi sa kojima se svakodnevno susreću, a sve iz perspektive 'običnog' građanina.

U toku mjeseca aprila održane su dvije projekcije – u Zavidovićima 20.04.2013., i u Žepču 26.04.2013.godine. Treba napomenuti i to da je projekcija u Žepču podržana od strane Razvojne agencije Žepče i UM „Eureka“ Žepče.

Prikazivanjima kratkog dokumentarnog filma i konstruktivnim debatama koje su uslijedile, prisustvovali su predstavnici najaktivnijih nevladinih organizacija, kako u Zavidovićima, tako i u Žepču. Cilj ove aktivnosti je bio potaknuti građane na razmišljanje o problemu „ostalih“, obespravljenih građana uopće, o ustavnim promjenama u BiH i implementaciji presude Sejdić-Finci, i čuti na koji način oni reaguju na ono što je autorica filma ponudila publici. Najznačajniji od njih zaključaka do kojih su došli prisutni na obje dosadašnje projekcije, jeste da su za rješavanje pitanja „ostalih“ u BiH potrebne temeljite ustavne reforme. 

U nastavku aktivnosti ovog projekta, Ambasada lokalne demokratije Zavidovići planira projekcije kratkog dokumentarnog filma "Ostali", praćene debatama, u Maglaju, Brezi, Tuzli i Mostaru, te još jednom u Zavidovićima.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info