FROM THE TRAGEDY OF WAR TO THE HARD PATH OF PEACE

16 May 2013

An Italian delegation will start their journey to Bosnia and Herzegovina on May 15th 2013, in order to mark the memory of one dramatic page of modern European history. The goal is not to forget Sergio Lana, Fabio Moreni, Guido Puletti, and many other volunteers who are still on Balkans with the locals, and to confirm the story of friendship and solidarity between Italian territories and the Zavidovici Municipality, as good practices in international cooperation of local communities.  

The delegation will consist of representatives of Brescia, Cremona and Alba, who are included in the projects of cooperation and solidarity through the Local democracy agency Zavidovici. There will also be the representatives of local authorities from Italy, NGO's and individuals, among others: Local authorities for peace from Cremona, Luigi Amore – Assistant Mayor of Cremona, Davide Viola – Mayor of Gadesco Pieve Delmona, Rosolino Azzali – Mayor of Corte de’ Frati, Mario Bazzani Mayor of  Torre de’ Picenardi, Dalido Malaggi – Mayor of Pessina Cremonese, Paola Intrieri – Municipality Councelor in Romanengo, Franco Foglino – Municipality Councelor in Alba, Luciano Pedersini – Assistant Mayor of Roncadelle.

The delegation will be welcomed on 16th of May by the Municipality authorities from Zavidovici, and local community Kovaci, where the Municipalities of Cremona Province have helped the reconstruction of Culture house, and assisted to the realisation of numerous projects, like the ones for agriculture development. 

On Friday in Gornji Vakuf – Uskoplje there will be a comemoration service to remember the tragic events of May 29th 1993, on this occasion, the president of LDA Zavidovici and one of two persons who survived this, Agostino Zanotti, together with local authorities from Zavidovici and Gornji Vakuf and the Italian Embassy, will place the memorial made by Piero Canotti, with the epigraph by Giacomo Scotti, dedicated to the memory of friends who lost their lives. For Saturday there is a plan to visit Sarajevo together with local intelectuals and architects who survived the siege of the city in the preiod 1992-1995.

OD TRAGEDIJE RATA DO TEŠKOG PUTA MIRA

Italijanska delegacija krenuće 15. maja 2013. godine u Bosnu i Hercegovinu u znak obilježavanja jedne dramatične stranice savremene evropske historije, da se ne zaborave Sergio Lana, Fabio Moreni, Guido Puletti i mnogi drugi volonteri koji su i danas na Balkanu uz lokalno stanovništvo, da se potvrdi priča prijateljstva i solidarnosti između italijanskih teritorija i općine Zavidovići kao dobre prakse međunarodne saradnje loklanih zajednica.

Delegacija će biti sastavljena od predstavnika teritorija Brescia, Cremona i Alba koji su uključeni u projekte saradnje i solidarnosti preko Ambasade Loklane Demokratije Zavidovići. Prisutni će biti predstavnici italijanskih loklanih vlasti, organizacije civilnog društva i pojedinci, između ostalih: Lokalne vlasti za mir iz Cremone: Luigi Amore - pomoćnik načelnika općine Cremona, Davide Viola - načelnik Gadesco Pieve Delmona, Rosolino Azzali - načelnik Corte de’ Frati, Mario Bazzani načelnik - Torre de’ Picenardi, Dalido Malaggi – načelnik Pessina Cremonese, Paola Intrieri - općinski vijećnik Romanengo, Franco Foglino – općinski vijećnik Alba, Luciano Pedersini – pomoćnik načelnika Roncadelle.

Delegaciju će 16. maja primiti općinska administracija Zavidovića i Mjesne zajdnice Kovači u kojoj su općine Provincije Cremona pomogle rekonstrukciju Doma kulture, te pomogle realizaciju niza drugih projekata, poput projekta za razvoj poljoiprivredne proizvodnje.

U petak u Gornjem Vakufu-Uskoplju će se održati dan komemoracije povodm tragičnog događaja 29. maja 1993. godine tokom kojeg su izgubili život Sergio Lana, Fabio Moreni i Guido Puletti. Ovom prilikom predsjednik ALD Zavidovići, Agostino Zanotti, jedan od dvojice preživjelih, u prisustvu loklanih vlasti Gornjeg Vakufa i Zavidovića, te Italijanske Ambasade, će postaviti spomen obilježje koje je napravio Piero Canotti, sa epigrafom pjesnika Giacomo Scotti posvećeno sjećanju na poginule prijatelje. U suboto je organizovana posjeta Sarajevu u pratnji loklanih intelektualaca i arhitekata koji su preživjeli opsadu grada od 1992-1995. godine.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info