ORTI FAMIGLIARI-FAMILY GARDENS

13 Oct 2015

Assistance to women engaged in agriculture

In mid-May 2014, the entire area of ​​Zavidovići was hit by a natural disaster, the heavy rain caused floods and landslides, such that have never been seen in this area before. Many infrastructure and private buildings were destroyed by the floods, mountain streams and rain. Immediately after the cessation of rainfall, came out information about many landslides dangerous for people, their houses and farms. LDA Zavidovici with its partners and friends has moved to support flood victims in Bosnia and Herzegovina and realized several activities and projects of support to families in the flooded areas.

One of the activities to help the affected area was reflected in the project "Orti famigliari", family gardens, assistance to women who are engaged in agriculture on a small scale, in order to increase production and product qualit covering own needs for food.

In cooperation with local women's associations (Udruženje Krivaja Iskra, Udruženje “Majska ruža”, Udruženje “Žene Kovača”) were organized educational lectures on agricultural themes that are of interest to women from these areas. During the training following themes were covered: technology of cultivation of vegetables, cultivation and processing of medicinal plants, raising and maintaining of raspberry plantation.

The education program was attended by 60 women and all participants had the opportunity to purchase certain materials for agriculture on their own needs as seeds, fertilizer, smaller tools, etc.

After the workshop agronomist has conducted field visits and provided concrete advices and suggestions for improving the family gardens.

The project was realized thanks to funds collected in Italy and on this occasion we would like thank everyone who supported our association in raising funds to help heavily flood-affected area.

PORODIČNE BAŠTE

Pomoć ženama u poljoprivredi

Sredinom maja 2014. godine, cijelo područje općine Zavidovići zahvatila je elementarna nepoda u vidu obilnih kišnih padavnina koje su dalje pruzrokovale nezapamćene polave i pokretanja klizišta. Mnogi infrastrukturni i privatni objekti su uništeni od strane poplave, nabujalih planinskih potoka i obilnih kišnih padavina. Neposredno nakon prestanka padavina pojavio se veliki broj klizišta koja su po svom karatkteru značajna opasnost za ljude i materijalna dobra. ALD Zavidovići je sa svojim partnerima i prijateljima pokrenula akcije da pomogne žrtvama poplava u Bosni i Hercegovini te realizovala nekoliko aktivnosti i projekata podrške ugroženim u poplavljenim područjima.

Jedna od aktivnost pomoći ugroženom području ogledala se u programu “Orti famigliari / Porodične bašte”, odnosno pomoć ženama koje se bave poljoprivredom u manjem obimu, odnosno porodičnim baštama, s ciljem povećanja proizvodnje i kvaliteta proizvoda čime bi pokrivali vlastite potrebe za hranom.

U saradnji sa lokalnim udruženjima žena, Udruženje Krivaja Iskra, Udruženje “Majska ruža”, Udruženje “Žene Kovača” organizovana su edukativna predavanja na poljoprivredne teme koje su interesantne za žene sa navedenih područja. Prilikom edukacije obrađene su teme: tehnologija uzgoja povrća, uzgoj i prerada ljekovitog bilja, podizanje i odžavanje nasada maline.

U programu edukacije je učestvovalo 60 žena, a svi učesnici su imali mogućnost da nabave određene materijale za poljoprivredu prema vlastitim potrebama (sjemena, đubrivo, manje altake, najloni za plastenike i slično).

Nakon radionica agronom je obavio terenske posjete i pružao konkretne savjete i sugestije za poboljšanje porodičnih bašti.

Projekat je realizovan zahvaljući sredstvima prikupljenim u Italiji i ovom prilikom zahvaljumemo svima koji su podržali našu asocijaciju u prikupljanju fondovu za pomoć pordručjima teško pogođenim poplavama.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info