PRESENTATION OF LOCAL ACTION PLANS IN THE ENVIRONMENTAL EMERGENCIES MANAGEMENT

11 Mar 2016

In the frame of the project B.EST – Building rESilient communities in BIHSupporting local development through the strengthening of community participation in the environmental emergencies management, on the 9th March 2016, in the municipal building of Modrica municiplity there was organized a workshop at which were presented proposals for the implementation of the Local Action Plan in managing the effects of climate change in the municipalities of Bratunac, Odžak and Modriča. The workshop was attended by representatives of municipalities of Bratunac, Odzak and Modrica as well as other subjects who have had an important role in the floods of 2014.

The guests were welcomed by Mayor Mladen Krekić, who thanked for assistance and support of the associations and organizations from Italy provided to the municipality of Modriča after the floods of 2014.

Local Action Plan proposal has two objectives, improving the activities of prevention and improvement in emergency management.

In the context of today's workshop representatives of municipalities have made concrete proposals on procurement of equipment and resources that will be implemented in the second phase of this project. The proposals focus on equipping and training the existing team for rescue on water and under water, as well as the further development and equipping of units of civil protection.

Province of Gorizia and association "Kallipolis" implements the project "BEST", financed by the Region of Friuli Venezia Giulia, in collaboration with local partners, OxfamItalia, Local Democracy Agency Zavidovici, and in cooperation with municipalities Odžak, Bratunac and Modrica.

 

PREZENTACIJA LOKALNIH AKCIONIH PLANOVA ZA UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA IZAZVANIM EFEKTIMA KLIMATSKIH PROMJENA

U okviru projekta B.EST – Building rESilient communities in BIH – Podrška lokalnom razvoju kroz jačanje učešća zajednica u upravljanju vanrednim stanjem vezanim za okoliš, 9. marta 2016. godine  u zgradi opštine Modriča organizovana je radionica na kojoj su prezentovani „Prijedlozi za realizaciju Lokalnog akcionog plana u upravljanju efektima klimatskih promjena“ za opštine Bratunac, Odžak i Modriča. Radionici su prisustvovali predstavnici opština Bratunac, Odžak i Modriča kao i drugih subjekata koji su imali bitnu ulogu u poplavama 2014. godine.

Prisutne je na početku pozdravio načelnik opštine Mladen Krekić, te se zahvalio na pomoći i podršci koju su udruženja i organizacije iz Italije pružile opštini Modriča nakon poplave 2014. godine.

Prijedlog Lokalnog akcionog plana ima dva cilja, poboljšanje aktivnosti prevencije i poboljšanje u upravljanju vanrednom situacijom.

U okviru današnje radionice predstavnici opština su dali konkretne prijedloge u vezi opreme i sredstava koja će se moći nabaviti u okviru realizacije druge faze ovog projekta. Prijedlozi su usmjereni na opremanje i obuku postojećih ekipa za spasavanje na vodi i pod vodom, kao i dalji razvoj i opremanje jedinica civilne zaštite.

Provincija Gorizia preko udruženje „Kallipolis“ provodi projekat  „BEST “, a finansiran je od Regije Friuli Venezia Giulia, a realizuje se u saradnji sa lokalnim partnerima, OxfamItalia, Agencijom Lokalne Demokratije iz Zavidovića, te u saradnji sa opštinama Odžak, Bratunac i Modriča.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info