ASSOCIATION “SIGURNO MJESTO” IN 2019

22 Dec 2019

Association „Sigurno mjesto“ realizes various activities in 2019. As in previous years, focus of our activities was on prevention of gender based violence.

The association implemented educational workshops with students from high school MSŠ Zavidovići on the issue of domestic violence. Vedrana Kupusović, the member of the association “Sigurno mjesto” and high school teacher was the facilitator of the workshops realized in cooperation with the director and pedagogue of the school. About 150 students of the first and second class participated in the workshops. They learned about definition and types of violence by watching educational video prepared by our association.

The director of the High school expressed high interest in cooperation with the association and said that the violence is one of the main topics on class time, also he thinks that video materials need to be presented to students, through the video they can better realize and understand what’s happening around them.

Also this year, we had educational workshops for pregnant women and mothers lead by the obstetrician Adnana Mrvoljak and gynecologist dr. Ferid Kaknjašević. The workshops were about pregnancy and the newborns, maternity and breastfeeding. The participants of the workshops were satisfied with the content and expressed their need to have these kinds of workshops in the future.

The workshop “Active women – the pillar of the familly and society” was organized for the members of association “Krivaja-Iskra” facilitated by Arminka Memišević. We lobbied for more proactive women's role in local community. The workshop had aim to talk about woman’s role and potential in political and public life, job problems which women face in their local communities, and to find solutions how women can contribute to positive change of their local community.

In the evening on April 15, 2019 in the premises of Centre for Culture of Zavidovići the association “Sigurno mjesto” hosted writer Sara Sabri who represented her work to audience in Zavidovići and also her new book “I whisper to you as to my son”.

She wrote 12 books, bestsellers, dedicated to women, relations between the couples, children raising and women activism. She gave lectures all around Europe, and from November 2018 she visited almost every town in Bosnia and Herzegovina to promote her work.

Sara Sabri had a desire to visit Zavidovići and gave opportunity to her followers to introduce herself to them and attend promotion of her last book called “I whisper to you as to my son”. At this successful event participated almost 200 women.

AKTIVNOSTI UDRUŽENJA „SIGURNO MJESTO“ U 2019. GODINI

Udruženje Sigurno mjesto je tokom 2019. godine imalo niz aktivnosti. Kao i ranijih godina, fokus se najviše stavljao na prevenciju rodno zasnovanog nasilja.

Udruženje je implementiralo edukativne radionice o nasilju u porodici sa učenicima Mješovite srednje škole. Radionice je u saradnji sa direktorom i pedagogom pomenute  škole, vodila Vedrana Kupusović, zaposlenica u Mješovitoj srednjoj školi i naša stara članica koja ima dosta iskustva u vođenju edukativnih radionica. Kroz ove radionice je prošlo oko 150 učenika prvih i drugih razreda, a učenici su imali priliku da kroz edukativni video udruženja „Sigurno mjesto“ nauče definiciju i vrste nasilja kao i kako da zaštite sebe ili nekog drugog od bilo kojeg oblika nasilja.

Direktor Mješovite srednje škole je iskazao veliki interes za saradnju sa udruženjem, te je dodao da je nasilje često tema njihovih odjeljenskih časova, te smatra da treba više takvog materijala puštati učenicima, jer kroz video najbolje vide šta se dešava oko njih, a da toga nisu ni svjesni.

I ove godine smo imali radionice za trudnice, a edukativne radionice o trudnoći, porodu, majčinstvu i dojenačkoj dobi djeteta su vodili babica Adnana Mrvoljak i doktor Ferid Kaknjašević. Polaznice prvog ciklusa radionica, njih dvadesetak, bile su veoma zadovoljne sadržajem radionica i istaknule su potrebu za održavanjem ovakvog tipa radionica i u budućnosti.

U prostorijama Udruženja žena  "Krivaja-Iskra" njenim članicama  je radionice na temu  "Aktivna žena - stub porodice i društva" realizirala  Arminka Memišević.  Lobirali smo žene da zauzmu što aktivniju ulogu u svojoj Mjesnoj zajednici.

Na radionici se razgovaralo o ulozi i neiskorištenim potencijalima žena u političkom i javnom životu, problemima u radu sa kojima se suočavaju žene u  lokalnim zajednicima, te na koji način žene mogu zajedno doprinijeti pozitivnim promjenama u njihovoj lokalnoj zajednici.

  1. aprila u večernjim satima, u Velikoj sali Centra za kulturu u Zavidovićima Udruženje Sigurno mjesto je ugostilo poznatu spisateljicu Saru Sabri koja je zavidovićkoj publici predstavila svoj rad i novu knjigu " Šapućem ti kao svome sinu".

Autorica je napisala 12 knjiga, najčitanijih bestselera, posvećene ženama, međusupružničkom odnosu, odgoju djece, ženskom aktivizmu. Održala je na stotinu predavanja širom Europe, a od novembra 2018. godine pa do danas prošla je skoro svaki grad Bosne i Hercegovine i održala promociju.

Sara Sabri je izrazila želju doći i u naš grad i pružiti priliku svojim brojnim čitateljicama da je upoznaju i prisustvuju predavanju i promociji njene posljednje knjige "Šapućem ti kao svome sinu". Ovom događaju se odazvalo oko 200 žena.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info