COMPLETED IMPLEMENTATION OF THE PROJECT "SUPPORT TO THE ECONOMIC STABILITY OF WOMEN FROM FLOODED AREAS" Featured

27 Mar 2015

In the period from 05.01.-31.03.2015, LDA Zavidovići distributed 12 packets of material assistance to women from rural areas of Zavidovići affected by last year's floods and landslides in the valleys of Bosnia and Krivaja rivers. Package contents determined according to the individual needs of the beneficiaries, and these are agricultural items for spring planting, material for repairing damaged buildings, appliances and food products.

Beneficiaries are selected in cooperation with women's associations operating in the local communities, and these are women who have suffered significant damage in the natural disaster and are in a state of social need or unfavorable socio-economic situation.

The project is supported by the Solidarity Fund of the Foundation for the empowerment of women in the amount of 7.000,00 KM.

Završena implementacija projekta „Podrška ekonomskoj stabilnosti žena sa poplavljenih područja”

U periodu od 05.01.-31.03.2015.godine, Ambasada lokalne demokratije iz Zavidovića je podijelila 12 paketa materijalne pomoći ženama sa ruralnih područja općine Zavidovići pogođenim prošlogodišnjim poplavama i klizištima u dolinama rijeka Bosne i Krivaje. Sadržaj paketa utvrđen prema individualnim potrebama korisnica a radilo se o pomoći u poljoprivrednim artiklima za proljetnu sadnju, materijalu za sanaciju oštećenih objekata, bijeloj tehnici i prehrambenim proizvodima.

Korisnice pomoći su izabrane u saradnji sa udruženjima žena koja djeluju u ovim lokalnim zajednicama, a radi se o ženama koje su pretrpjele značajne štete u prirodnoj nesereći a nalaze se u stanju socijane potrebe ili nepovoljne socio-ekonomske situacije.

Projekat je podržan iz Fonda solidarnosti Fondacije za osnaživanje žena u iznosu od 7.000,00 KM.

Where we are

Agencija lokalne demokratije
LDA Zavidovici

Omladinska 10
72220 Zavidovici, Bosna i Hercegovina
Tel/fax +387 32 877 008
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Compatible browsers: IE 9+, Firefox, Chrome, Opera, Safari

City and membership info